Programi

Glasbena šola Svarun omogoča učenje naslednjih inštrumentov:

  • Kitara
  • Kitara-kantavtorski (singer-songwriter) način
  • Električne klaviature/Sintisajzer
  • Citre
  • Melodična harmonika

Klasični program

Program poteka po učnih načrtih, predpisanih s strani Ministrstva RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Konec leta se opravljajo izpiti. Pouk inštrumenta poteka 1x tedensko po 45 minut, pouk nauka o glasbi pa 1x tedensko po 45 minut, po šolskem koledarju. Po dogovoru je možno tudi več lekcij na teden.

Cena: 65 EUR/mesec

Individualni program

V Glasbeni šoli Svarun omogočamo individualni program tistim, ki se želijo ljubiteljsko ukvarjati z glasbo, pa jim je čas ovira.
Program se prilagodi posamezniku, število ur se določi po dogovoru. Obiskovanje pouka nauka o glasbi ni obvezno, lahko pa se po želji dodajo lekcije iz teorije.

Cena: 20 EUR/45 min

Tečaj

Tečajna oblika poteka enkrat tedensko po 30 min, namenjena je tistim, ki imajo željo po igranju, a so časovno omejeni.

Cena:50 EUR/mesec

Glasbena mala šola in pripravnica

V program glasbene male šole vključujemo otroke, stare 5 ali 6 let, v program pripravnice pa otroke, ki že obiskujejo prvi razred osnovne šole. Program je prilagojen otrokom in nudi osnovno glasbeno opismenjevanje ter spoznavanje z inštrumentom. Pouk lahko poteka posamično ali v skupini. Pouk traja po 20 min/teden.

Cena: 40 EUR/mesec

Učenje na daljavo

Za tiste, ki nimate dovolj časa ali se preprosto rajši učite v domačem okolju, je na voljo učenje preko interneta (Skype). Trenutno je ta način namenjen tistim, ki se želite naučiti igrati kitaro ali klavir, za ostale inštrumente zaenkrat žal nimamo kapacitet. Pri učenju na daljavo vam pripada 10% popust pri plačilu.

Cena: odvisna od izbranega programa

Obiščite nas!
Paloviče 19
4290 Tržič

Pokličite nas!
040 519 018 - Ana

Pišite nam!
info@svarun.eu


Copyright © 2024 - Svarun d.n.o.